AS-PROM logoMapa sajtaPretragaKontakt
srpski engleski
AS PROM
Print

NOVI PROJEKTI

05.05.2010.

Postojeća lokacija obuhvata 3.3ha građevinskog zemljišta u Valjevu poznatog kao "Peti puk".

Na postojećoj lokaciji dominira zatečeni objekat bivše ciglane. Urbanistički normativ i detaljni plan dodatn odeterminišu lokaciju i predviđaju obodno formiranje novih saobra?ajnica.

Likovni prilozi prikazuju različite varijante iskoristljivosti lokacije. Pilot studija urbanističko-arhitektonskog rešenja, prikazuje samo dva od više mogućih aspekata oblikovanja i izgradnje. Po jednoj projektnoj studiji deo zatečenog

gabarita bi se adaptirao uz dodatak novih stambeno - poslovnih sadržaja.

Drugi koncept tretira formiranje novih modernih stambenih blokova sa internom saobra?ajnom infrastrukturom . Kroz ponuđene koncepte "ASPROM" prikazuje potencijal i moguću angažovanost lokacije, koja bi se u daljoj fazi, razrađivala neophodnim studijama i projektima.
Čitanja: 38 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Pozivamo sve korisnike-vlasnike parcela koji žele da se na njihovoj parceli grade stambeno poslovni objekti sa valjanom dokumentacijom, kvalitetnom gradnjom i gde će se ugovoreno i rečeno poštovati!
- DOBANOVCI ZORA SYSTEM
- SLOBODNA ZONA
- VRČIN HALE I SKLADIŠTA
ASprom d.o.o.
Beogradska 28b, 11224 Vrčin, Srbija

Tel: +381 11 2457 064, 805 39 20
344 81 55, 344 80 60
Fax: +381 11 805 39 19, 3448155

E-mail: office@asprom.rs

BGSVETIONIKBGS CMS